Kromka chleba dla sąsiada
Kromka chleba dla sąsiada
Akcja Caritas „ Kromka chleba dla sąsiada” skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia żywieniowego.
Chcemy się w szczególny sposób pochylić nad potrzebami nie tylko żywieniowymi ale także, a może przede wszystkim, nad samotnością osób żyjących blisko nas.
Naszych sąsiadów, osób, które każdego dnia mijamy na ulicy, często osób bezdomnych zepchniętych na margines społeczeństwa.

Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest nie mieć nikogo?
Nie mieć osoby, z którą mógłbyś porozmawiać?
Pamiętajmy, że człowiek nie jest samotną wyspą. Potrzebuje drugiego człowieka, aby w pełni móc zdrowo funkcjonować.

„Kromka chleba dla sąsiada” ma wymiar bardzo praktyczny.
W dniu 21.09 od godziny 15.00 oraz 22.09 przez cały dzień odbędzie się zbiórka żywności w wybranych sklepach Biedronka.
Zebrana żywność zostanie rozdysponowana do parafialnych zespołów Caritas i tam rozdana potrzebującym.
Pamiętajmy o tym, że poza zaspokojeniem głodu fizycznego, równie ważne jest to, aby zaspokoić głód bliskości, głód rozmowy, który nie rzadko jest większy od głodu fizycznego.

Zachęcamy gorąco aby być uważnym na trudy życia bliźnich, którzy mieszkają obok nas.
Czasem wystarczy na prawdę niewiele aby pomóc.
Usłużmy sobie nawzajem!

Zapraszamy do obejrzenia spotu reklamującego akcje. http://sosnowiec.caritas.pl/temp/userfiles/files/Kromka_spot_%20Patroni.mp4