Życzenia Noworoczne
Życzenia Noworoczne
W Nowym Roku 2019 pragniemy złożyć wszystkim ludziom szczęścia, co radość daje, miłości, co niesie pokój, zdrowia, co rodzi wytrwałość, wiary, co nadzieje prowadzi, dni wypełnionych do końca, nowych wschodów słońca.
Niech Boży Pokój trwa w naszych sercach i umysłach.
Wszystkiego najlepszego!