Oferta na rok szkolny 2021/2022

Opłata miesięczna (za pobyt dziecka od godz. 7:00 do godz.17:00) – 450 zł. + 15,50 zł dziennie za posiłki. W kwocie tej zawarte są zajęcia dodatkowe opisane poniżej.
Opłata wakacyjna 400,00 zł/miesiąc ( w przypadku nieobecności dziecka cały miesiąc).


(płatne 12 miesięcy od września do sierpnia)

Dane do przelewu:

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

Alior Bank, nr konta: 76 2490 0005 0000 4600 3714 1813, w treści proszę proszę podać: imię i nazwisko dziecka

Opłata wpisowa bezzwrotna: 400 zł - płatna jednorazowo przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.


W ramach czesnego oferujemy: