Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu to miejsce, gdzie 12 kobiet wraz ze swoimi dziećmi otrzyma pokój z łazienką, możliwość skorzystania z kuchni i ogrodu otaczającego budynek, a także możliwość zasięgnięcia porad prawnych, psychologicznych i duchowych.

Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest przeznaczony dla:
- kobiet w okresie ciąży, które nie mogą bezpiecznie oczekiwać na poród we własnym domu, głównie od 6 miesiąca ciąży do 6 miesiąca po porodzie, choć w wyjątkowych przypadkach może być to wcześniejszy okres ciąży lub dłuższy czas pobytu;
- matek z małymi dziećmi do 12 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej lub rodzinnej – utrata mieszkania lub środków do życia, przemoc, uzależnienie współmałżonka
- matek i dzieci będących ofiarami wypadków losowych – pożar, powódź, zniszczenie mieszkania, itp.

Czas pobytu beneficjentek w Domu jest określony i trwa do 1 roku. W szczególnych przypadkach może być jednak wydłużony.

Warunkiem przyjęcia osoby potrzebującej jest decyzja Kierownika Domu.

Kobiety wraz z dziećmi mogą zgłaszać się osobiście lub być do nas kierowane na wniosek Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądów oraz innych instytucji kierujących.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia:

Prośba o przyjęcie do placówki
Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia