Instrukcja przyjecia do ZOL w Będzinie

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Wniosek do lekarza o wydanie skierowania do ZOL

Karta Kwalifikacji Pacjenta - Skala Barthel

Oświadczenie - wypełnia pacjent

Przyjmowane leki

Skierowanie do ZOL

Informacje w sprawie przyjęcia przez NFZ

Oświadczenie o odbiorze pacjenta

Oświadczenie - wypełnia opiekun

˛