Podaruj TronisterCaritas Diecezji Sosnowieckiej
ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec

nr konta:
25 2490 0005 0000 4520 4459 1536

nr konta (obce waluty):
Swift: ALB PPLPW PL 09 2490 0005 0000 4600 4526 2889

nr konta (Euro) IBAN PL26 24900005 0000 4600 3628 2711
BIC : ALBPPLPW