RUSZA PROGRAM FEAD
Poniżej adresy i godziny wydawania żywności w punktach, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w podprogramie 2021 :

Sosnowiec:
1. Punkt przy Parafii Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 8
wtorki i piątki w godzinach: 9.00-13.00

2. Magazyn Caritas, ul. Widok 1, Tel. 32 298-10-70
poniedziałki w godzinach: 10.00-14.00

3. Punkt przy Parafii św. Floriana Męczennika, ul. B. Komorowskiego 2
środy w godzinach: 9.00-12.00

4. Punkt przy Parafii Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ul. Mielecka 1
wtorki w godzinach: 08.30 – 10.00, czwartki w godzinach: 16-17.30

5. Punkt przy Parafii św. Franciszka z Asyżu, ul. Partyzantów 24
wtorki w godzinach: 9.00-11.00, środy w godzinach: 9.00-11.00

6. Punkt przy Parafii Chrystusa Króla, ul. Kraszewskiego 25, Klimontów
czwartki w godzinach: 09.00 – 11.00

7. Punkt przy Parafii św. Rafała Kalinowskiego, ul. Kordonowa 8
soboty w godzinach: 10.00-13.00

Dąbrowa Górnicza:
Punkt przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego, ul. Ludowa 6 poniedziałki,
wtorki i środy w godzinach: 16.00-18.00

Wolbrom:
Punkt przy Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej DM, ul. Krzywa 2
poniedziałki w godzinach: 10.00-12.00

Olkusz:
Jadłodajnia Caritas, ul. Żuradzka 16 Poniedziałki,
piątki w godzinach: 10.00-13.00

Sławków:
Punkt przy MOPS, ul. Kościelna 1, 32 260-82-28
poniedziałek-piątek w godzinach: 9.00-11.00 i 14.00-15.00

Będzin:
Punkt przy Schronisku dla Bezdomnych Będzin Łagisza
Wtorki w godzinach: 9.00 – 12.00,
czwartki w godzinach: 15.00-17.00

Czeladź:
Punkt przy parafii św. Stanisława, ul. B. Pieńkowskiego 1
Poniedziałki w godzinach: 8.00-12.00
Caritas Diecezji Sosnowieckiej pragnie poinformować o rozpoczęciu realizacji kolejnego już ostatniego Podprogramu 2020 PO PŻ 2014 - 2020 - Pomoc Żywnościowa dla Najbardziej Potrzebujących. W związku z tym uruchamiamy Punkty wydawania żywności na terenie Diecezji Sosnowieckiej. Od 25 stycznia 2021 rozpocznie się wydawanie żywności w Punktach Odbioru Żywności wskazanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wydawanie żywności potrwa do 31.07.2021 lub dłużej – zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na bieżąco.

Pgniemy przypomnieć o nowych wytycznych w związku z realizacją Programu. Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Informujemy, że w ramach działań towarzyszących projektu odbędą się działania towarzyszące w postaci warsztatów i spotkań – poprzedzających wydawanie paczek – o terminach warsztatów będziemy informować Państwa na bieżąco.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW WYDAWANIA ŻYWNOŚCI NA TERENIE MIASTA SOSNOWIEC:

1. Magazyn Żywności Caritas Diecezji Sosnowieckiej, przy ul. Widok 1 Punkt czynny będzie w poniedziałki, środy, piątki od 10.00 do 13.00

2. Punkt przy Parafii św. Floriana, przy ul. Komorowskiego 2 w Sosnowcu - Centrum Punkt czynny będzie w godzinach od 08.00 do 12.00 w środy. (Wydawanie żywności rozpocznie się 03. 02.2021)

3. Punkt przy Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - Zagórze Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przy ul. Mieleckiej 1 w Sosnowcu Punkt czynny będzie we wtorki w godzinach od 09.00 do 10.00 oraz w czwartki w godzinach od 16.00 do 17.30.

4. Punkt przy Spiżarni Caritas ul. Kościelna 8 - Centrum

Punkt przy ul. Kościelnej 8 w Sosnowcu został połączony z Punktem znajdującym się Przy Parafii św. Boboli na Starym Sosnowcu.
Harmonogram pracy punktu:

Wtorki w godzinach od 09.00 do 12.00
Piątki oraz soboty w godzinach od 09.00 do 12.00

5. Punkt przy Parafii św. Franciszka - Centrum

Punkt przy Parafii św. Franciszka , przy ul. Partyzantów 24 w Sosnowcu (przeniesiony z dawnej lokalizacji - Parafia Miłosierdzia Bożego ul. Jagiellońska2) czynny będzie we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w środy od 10.00 do 12.00

NA TERENIE MIASTA CZELADŹ:

Punkt przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi, ul. Ks Pieńkowskiego 1 czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 10.00 co dwa tygodnie:

25.01 – 29.01.2021
08.02 – 12.02.2021
22.02 – 26.02.2021
08.03 – 12.03.2021
22.03 – 26.03.2021

NA TERENIE MIASTA BĘDZIN:

1. Punkt przy Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Energetyczna 10 Czynny będzie w poniedziałki od 15.00 do 18.00 oraz w czwartki od 09.00 do 12.00

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA:

1. Punkt przy Parafii Maksymiliana Kolbego ul. Ludowa 6 Czynny będzie w poniedziałki 16.00-18.00 oraz środy od 16.00-18.00

2. . Punkt przy Parafii Matki Bożej Anielskiej ul. Królowej Jadwigi 17 Czynny będzie we Wtorki od 9.00 do 11.00 oraz Czwartki od 09.00 do 11.00

3. Punkt przy Noclegowni Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Łączna 31 Czynny będzie w soboty od 08.00 do 12.00

NA TERENIE MIASTA OLKUSZ:

1.Punkt przy Jadłodajni Jadłodajnia w Olkuszu, ul. Żuradzka 16, Czynny będzie od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.00

NA TERENIE MIASTA WOLBROM:

1. Punkt przy Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu, ul. Krzywa 2 Czynny będzie w poniedziałki od 10.00 do 12.00

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 604 460 506, tel. 32 363 03 70

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby potrzebujące prosimy o zaopatrzenie się w nowe skierowanie do Podprogramu 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby te powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej osobiście lub telefonicznie. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie dochodu, zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.
RUSZA PROGRAM FEAD

W ramach realizacji Programu PO PŻ 2019 od 20 stycznia 2020 rozpocznie się wydawanie żywności w Punktach Odbioru Żywności wskazanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem dni i godzin pracy punktu przy naszej Parafii.

Informujemy, że w ramach działań towarzyszących projektu odbędą się działania towarzyszące w postaci warsztatów i spotkań – poprzedzających wydawanie paczek – o terminach warsztatów będziemy informować Państwa na bieżąco.

SOSNOWIEC:
1. Magazyn Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Widok 1 – Pogoń
Od dnia 02.09.2020 r. punkt zamknięty z powodu wyczerpania żywności.

2. Parafia Św. Floriana ul. Komorowskiego 2 – Zagórze
Punkt zamknięty z powodu wyczerpania żywności.

3. Parafia Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana ul. Mielecka 1 – Zagórze
Wtorki 09.00-10.00 oraz Czwartki 16.00-17.30

4. Spiżarnia Caritas – Punkt przy Ul. Kościelnej 8, Naprzeciwko Katedry - Centrum
Czwartki oraz piątki w godz. 8.00 -11.00

5. Parafia Miłosierdzia Bożego ul. Jagiellońska2A
Wtorki 09.00-11.00 oraz Środy 14.00-16.00
(Punkt czynny do końca lipca !)
Od sierpnia punkt zostake przeniesiony do Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu, przy ul. Partyzantów 24 w Sosnowcu.
Punkt będzie czynny we wtorki 9.00-11.00 oraz środy 14.00-16.00.

6. Parafia św. Andrzeja Boboli, ul. Słowiańska 2/III – Stary Sosnowiec
Poniedziałki oraz Soboty w godzinach 9.00 - 11.00 (05.09.2020 - sobota - NIECZYNNE)

CZELADŹ:
7. Parafia św. Stanisława BM ul. Ks Pieńkowskiego 1
Punkt czynny codziennie w godzinach 7.00 - 08.30, co dwa tygodnie:
Punkt zamknięty z powodu wyczerpania żywności.

BĘDZIN:
8. Schronisko dla bezdomnych Będzin-Łagisza ul. Energetyczna 10
Poniedziałki 09.00-12.00 oraz Środy 15.00-18.00

DĄBROWA GÓRNICZA:
9. Parafia Maksymiliana Kolbego ul. Ludowa 6
Wtorki 16.00-18.00 oraz Czwartki 16.00-18.00

10. Parafia Matki Bożej Anielskiej ul. Królowej Jadwigi 17
Piątki od 9.30 do 11.00

OLKUSZ:
11. Jadłodajnia Caritas w Olkuszu ul Żuradzka 16
Środa oraz czwartek, godz. od 10.00 – 12.00

WOLBROM:
12. Parafia św. Katarzyny Ul. Krzywa 2 Poniedziałki 10.00 – 12. 00

Szczegółowych informacje pod numerem telefonu: 604 460 506, tel. 32 363 03 70


Realizacja Podprogram 2019 PO PŻ 2014 - 2020 rozpocznie się w styczniu.
Osoby potrzebujące prosimy o zaopatrzenie się w nowe skierowanie do Podprogramu 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: • 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, • 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.


PODPROGRAM 2017
Od sierpnia 2017 roku rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji Podprogramu 2017, który będzie trwał do czerwca 2018 roku. Dystrybucja produktów żywnościowych i działania towarzyszące (warsztaty) rozpocznie się w drugiej połowie września. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej celem pobrania skierowania Załącznik nr 5 ( jest to dokument na podstawie którego wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas mogą wydać przysługującą pulę żywności - 50,45 kg na 1 osobę, koszt takiej paczki 240,57 zł).
Adresy punktów dystrybucji i godziny otwarcia będą podane w najbliższym czasie. Zapraszamy.


Podprogram 2016
Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016” będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi 11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

Podprogram 2014
Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.