Ćwierćwiecze działalności, tysiące wolontariuszy, setki podopiecznych, mnogość działań pomocowych i wielu Darczyńców – tak w skrócie można podsumować 25 lat działalności Caritas Diecezji Sosnowieckiej, każdego dnia wypełnione pomocą drugiemu człowiekowi.
25 lat temu, a dokładnie 25 marca 1992 roku, została powołana do istnienia Diecezja Sosnowiecka przez Ojca Świętego Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Następnie ówczesny Biskup Sosnowiecki Ksiądz Adam Śmigielski Dekretem z dnia 11 czerwca 1992 roku powołał instytucje, której funkcjonowanie jest niezwykle ważne dla każdej diecezji, a mianowicie diecezjalną Caritas.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej niezmiennie od ćwierćwiecza prowadzi działalność charytatywną i humanitarną, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Od 25 lat dzięki zaangażowaniu Darczyńców, Przyjaciół Caritas i wolontariuszy, sosnowiecka Caritas troszczy się o potrzebujących. Na bieżąco udziela im indywidualnej pomocy materialnej i rzeczowej. Otacza opieką osoby starsze, samotne, chore i bezrobotne. Szczególną troską darzy potrzebujące dzieci zapewniając im wyprawki szkolne, dożywianie, wypoczynek letni i zimowy, przyznając stypendia. Poza stałą pracą organizuje też akcje - zarówno cykliczne, jak i będące reakcją na bieżące potrzeby. Nie zapomina o najbardziej potrzebujących spoza Polski reagując na klęski żywiołowe dotykające państwa na całym świecie oraz organizując wypoczynek letni dla dzieci polonijnych z Rumunii i Ukrainy.
Nie bez powodu głównym patronem naszej diecezji został św. Brat Albert Chmielowski, który poświęcił swoje życie służbie ubogim. To on wzbudzał zaufanie wśród potrzebujących swoją nieustanną obecnością, troszcząc się dla nich o kawałek codziennego chleba. By zadbać o przemianę ich ducha zamieszkał z nimi w miejskiej ogrzewalni. A mottem jego życia stały się słowa„ Być dobrym jak chleb”.
Idąc śladami swojego patrona św. Brata Alberta Chmielowskiego pod hasłem „Być dobrym jak chleb” diecezjalna Caritas przez cały rok 2017 obchodzić będzie swój srebrny jubileusz. Podczas jubileuszu ze wzmożoną siłą będzie wspierać potrzebujących, organizując wydarzenia z których pozyskane środki trafią do podopiecznych Caritas.
Drodzy Przyjaciele, to Wasza modlitwa, poświęcony czas, dobre słowo oraz przekazane środki, dają nadzieję potrzebującym, a nam pewność przy podejmowaniu kolejnych działań, że nie jesteśmy sami- razem możemy więcej! Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu 25-lecia Caritas Diecezji Sosnowieckiej.HARMONOGRAM OBCHODÓW
22.05.2017 r. (poniedziałek)
Koncert Charytatywny z okazji Dnia Matki na rzecz Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka – „Być dobrym jak chleb”.
3.06.2017 r. (sobota)
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
11.06.2017 r. (niedziela)
Obchody na Placu Papieskim połączone z Jubileuszem 25 lecia Diecezji Sosnowieckiej wraz z miastem Sosnowiec wspominającym 115. rocznicę nadania praw miejskich.
15.09.2017 r. (piątek)
Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu .
11.11.2017 r. (sobota)
II Charytatywny Bal Niepodległości Caritas Diecezji Sosnowieckiej
1.12.2017 r. (piątek)
II Andrzejkowy Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej- „Być dobrym jak chleb”.
- Konkurs o tytuł najlepszej "Grupy wolontariackiej 2016/2017" „Wolontariat-podaj dalej”
Od 25 lat niesiemy pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna
Pomoc ubogim i bezdomnym
Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, żeby być blisko nowych form ubóstwa i słabości których powinniśmy rozpoznać cierpiącego Chrystusa, nawet jeśli pozornie nie przynosi to nam żadnych namacalnych korzyści” Ojciec Święty Franciszek
Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, funkcjonuje od 2002 roku. W 2016 roku obiekt przeszedł gruntowny remont, a także został poddany termomodernizacji. Zapewnia całodzienne schronienie 50 mężczyznom i 5 kobietom.
Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie, zostało otwarte w 1994 roku. Placówka dysponuje 50 miejscami dla osób bezdomnych.
Jadłodajnia w Olkuszu, działa od 2005 roku. Placówka wydaje codziennie 120 ciepłych posiłków, co daje średnio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej, działa od 1999 roku. Zapewnia miejsce 70 osobom w tym 12 kobietom.
Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu, działa od 2000 roku. Pomaga codziennie 45 mężczyznom.
Opieka nad chorymi i starszymi
„Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji narodu” Jan Paweł II
Stacja Opieki i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Stacja Opieki Caritas działa na terenie miasta Sosnowiec od 1998 roku. Placówka zatrudnia opiekuna medycznego, rehabilitantów, masażystów oraz pielęgniarkę. Od lipca 2014 roku posiada również kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na fizjoterapię ambulatoryjną. Z usług Stacji Opieki rocznie korzysta 800 osób, a z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 400.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy przy Domu św. Józefa w Będzinie, funkcjonuje od 2013 roku. Zapewnia opiekę 60 osobom rocznie. W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przebywają pacjenci, którzy objęci są całodobową opieką medyczną z zakresu: leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.
Pomoc Rodzinie i dzieciom
„Czynić świat bardziej sprawiedliwym, to znaczy dokładać wszelkich starań, aby nie było dzieci niedożywionych i bez możliwości kształcenia” Jan Paweł II
Diecezjalny Dom Matki i Dziecka, został otwarty 25 marca 2015 roku. Do tej pory udzieliliśmy wsparcia 15 matkom i 19 dzieciom.
Świetlica „Mapet” przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie, działa od 2006 roku.
Świetlica „U Matki Teresy” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu, działa od 17 listopada 2013 r.
Świetlica „Betlejem” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Wolbromiu, rozpoczęła zajęcia z podopiecznymi 15 września 2002 roku.
Przedszkole Anglojęzyczne „Radosna Wyspa”, zostało otwarte w 2010 roku. Rocznie uczęszcza do placówki 40 dzieci.
Okno Życia przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu otwarto w 2009 roku.

WOLONTARIAT CARITAS
„W obliczu współczesnych form ubóstwa, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr”. Jan Paweł III
Prowadzenie przez naszą diecezjalną Caritas tak wielu dzieł, inicjatyw i akcji charytatywnych nie byłoby możliwe gdyby nie wielkoduszne zaangażowanie setek wolontariuszy. Wolontariat w Caritas przyjmuje najczęściej jedną z dwóch form: zaangażowania w działalność Parafialnych Zespołów Caritas lub Szkolnych Kół Caritas. Obecnie jest 70 Parafialnych Zespołów i 56 Szkolnych Kół Caritas.
Uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas uczestniczą w programie Młodzi Jałmużnicy, w ramach którego planują i realizują własne projekty charytatywne. Celem projektu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi.
Aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna, nieocenioną rolę pełnią także wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym. Obszarem działania jest teren parafii, przy której został powołany. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.


AKCJE CARITAS
„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie.” Matka Teresa z Kalkuty