Przedszkole RADOSNA WYSPA utworzone zostało przez ludzi, których życiową pasją jest praca z dziećmi. Naszym głównym i nadrzędnym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój dziecka, współpraca z rodzicami na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w tworzeniu jego własnej i niepowtarzalnej osobowości oraz wprowadzaniu wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie. Działania nasze skierowane są również w kierunku rozwijania w dzieciach wrażliwości w stosunku do drugiego człowieka, zwierząt i otaczającej przyrody.


Nasza praca polega również na zagwarantowaniu rodzicom, którzy powierzają nam swoje pociechy poczucia bezpieczeństwa i pewności, że ich dziecko rozwija się prawidłowo i jest szczęśliwe. Staramy się poprzez swoje otwarte serca i umysły odkrywać u swych wychowanków niezwykłe dary jakimi są wrodzone talenty, indywidualne potrzeby i otwartość na świat.


Naszym dążeniem, jest również wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Dzieci w swych najmłodszych latach są najbardziej ciekawe świata, dzięki czemu przez swobodną zabawę i bez najmniejszych obciążeń mogą przyswajać języki obce.