Najlepszym sposobem na uszczęśliwienie samego siebie jest uszczęśliwić drugiego człowieka. - Seneca


Parafialny Zespół Caritas (PZC) aby rozszerzyć dzieła Caritas i docierać wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna, nieocenioną rolę pełnią wolontariusze pracujący w Parafialnych Zespołach Caritas, którzy angażują się w służbę chorym, biednym, opuszczonym. Obszarem działania jest teren parafii, przy której został powołany.
Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
Zadaniem PZC jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.
Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym.
Parafialne Zespoły Caritas tworzą osoby, które angażują się w swoich parafiach w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.