REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019 |21-02-2018

Rodziców, którzy pragną, aby ich dziecko bezpiecznie wkraczało w samodzielność, zdobywało wiedzę podczas zabawy, miło i twórczo spędzało czas- zapraszamy do naszego Przedszkola.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 trwa tel. kontaktowy w sprawach związanych z zapisaniem dziecka: 604 539 019 Dyrektor Przedszkola. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do naszej placówki. W roku szkolnym 2018/2019 w Niepublicznym Przedszkolu Radosna Wyspa będą funkcjonować 2 oddziały przedszkolne, w tym jeden oddział zerowy, w którym realizowane będzie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Grupa 3/4 latków- Delfinki oraz grupa 5/6-latków - Papużki. Harmonogram rekrutacji: Luty 2018 – ogłoszenie naboru, przyjmowanie zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie przedszkola w Sosnowcu, ul. Korczaka 5, można też wysłać za pośrednictwem aplikacji ze strony internetowej przedszkola, w zakładce zapisy umieszczony jest formularz zgłoszeniowy Czerwiec 2018 – spotkanie informacyjne i podpisanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola. Lipiec/Sierpień – bezpłatne zajęcia adaptacyjne. Planowane zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019: zajęcia z psami Dogoterapia, j. angielski z native speakerem, zajęcia muzyczno – rytmiczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne (tańce latynoamerykańskie). Planowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019: terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi zdolnymi, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych. W porozumieniu z rodzicami w przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe płatne: Capoeira, Uniwersytet Dziecięcy. Planowana wysokość czesnego w roku szkolnym 2018/2019:
Opłata stała, niezależnie godzin pobytu dziecka – 600 zł / m-ąc. Czesne pomniejszamy o dni zgłoszonej absencji dziecka. Wpisowe 300,00 zł płatne jednorazowo tylko przy zapisie dziecka. Powyższe kwoty będą zawierały opłatę za całodniowe wyżywienie oraz pokrycie kosztów związanych z zajęciami dodatkowymi, pomocami dydaktycznymi, przedstawieniami teatralnymi itp. Zniżki w comiesięcznych opłatach:
-rodzeństwo w przedszkolu Dodatkowo płatne:
-składka na ubezpieczenie NNW dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynosić będzie ok. 60zł.
-komplet podręczników i pomocy do nauki j. angielskiego ok. 60,00 zł / rok,
-komplet podręczników i pomocy do realizacji podstawy programowej ok. 100,00 zł / rok.