"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomoż." Janusz Korczak

Okres nauki wczesnoszkolnej jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Chcemy , aby dzieci w naszym przedszkolu były pełne pasji i zaangażowania, kierowały się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, chciały nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

20.09 2018 roku w Przedszkolu "Radosna Wyspa" w Sosnowcu odbyło się uroczyste powołanie do życia pierwszego w Diecezji Sosnowieckiej Przedszkolnego Koła Caritas.
Dyrektor Ks. Tomasz Folga w otoczeniu najmłodszych oraz Pani Dyrektor Przedszkola, Katarzyny Niebieszczańskiej podpisał stosowny dokument. Chcemy w ten sposób rozpocząć kształtowanie, także wśród najmłodszych, wrażliwości na potrzeby i los drugiego człowieka, nauczyć dzielenia się dobrem jakie mamy oraz czerpania z tego radości.Przedszkolne Koło Caritas powstało w celu pobudzenia duchowych potrzeb dzieci. Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez ich rodziców i opiekunów, działającą na terenie przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Jak założyć Przedszkolne Koło Caritas?
Koło zrzesza dzieci i ich rodziny oraz ich opiekunów w przedszkolu, w którym zostało powołane. Członkiem koła może być każdy wychowanek przedszkola, a jego rodzice wyrażają zgodę na pełne uczestnictwo swojego dziecka w pracach Koła i zgadzają się na wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu.

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez dyrektora placówki, nauczyciela. Dyrektor składa deklaracje chęci zaangażowania się w działania wolontaryjne w ramach Przedszkolnego Koła Caritas. Zgodę na przynależność dziecka do PKC muszą wyrazić też rodzice/prawni opiekunowie.
Dyrektor przedszkola kieruje do dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w przedszkolu. Koło powstaje z chwilą podpisania porozumienia przez dyrektora Caritas diecezjalnej i dyrektora przedszkola.

PLIKI DO POBRANIA

> Regulamin PKC <

> Powołanie PKC <