W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej nasze przedszkole podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu.
Wyspecjalizowana kadra tego ośrodka: logopeda, psycholog, pedagog odwiedzają nasze przedszkole, w ramach pomocy prowadzą takie działania jak:
- badania przesiewowe dzieci,
- pomoc w diagnozie dzieci,
- obserwacja zachowań dzieci na tle grupy
- inne w miarę zgłaszania naszych potrzeb.

?Poradnia będąc otwarta na potrzeby rodziców organizuje również wykłady, warsztaty, dni rozmów indywidualnych w naszym przedszkolu.