"Aby istnieć, trzeba uczestniczyć". Antoine Saint- Exupery


„Aby istnieć trzeba uczestniczyć” powiedział kiedyś Antoine Saint- Exupery. Aby istnieć trzeba uczestniczyć w życiu społecznym, można by dopisać do cytowanych słów. Uczestnictwo w życiu społecznym oznacza pracę na rzecz społeczeństwa. Taką pracą jest właśnie wolontariat.

Wolontariat jest szansą dla każdego, niezależnie od wieku, płci, przekonań, religii, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę do zaangażowanie się.
Nie oczekują niczego w zamian
Wolontariat to niezapomniana przygoda, podczas której zwykle zyskujemy znacznie więcej niż inwestujemy

Szczególnie zachęcamy do współpracy osoby, które chcą pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, ale także zorganizują im czas wolny. Można poprowadzić kółko plastyczne, muzyczne, taneczne, można pograć z chłopakami w piłkę na boisku

Jako Wolontariusz naszej Caritas możesz pomóc w:

Potrzebna
jest każda osoba,
potrzebny jesteś Ty!


PLIKI DO POBRANIA

> Regulamin Centrum Wolontariatu Caritas <

> Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) <

> Kodeks Etyczny Wolontariusza (zał. nr 2) <

> Oświadczenia <

> Zgoda rodziców <
(w przypadku osób niepełnoletnich)