W przedszkolu RADOSNA WYSPA realizowany program daje dzieciom możliwość rozwinięcia pojęć matematycznych, a także dziecięcych uzdolnień matematycznych. Przygotowuje maluchy do późniejszych, szkolnych zmagań matematycznych. Na zajęciach dzieci przede wszystkim dobrze się bawią. Są spontaniczne i samodzielne: każde z nich ma możliwość próbowania, sprawdzania, eksperymentowania, proponowania własnych rozwiązań oraz wyrażania własnego zdania. Są trzy obszary, które można u dzieci kształtować zanim rozpoczną naukę w szkole, a które pomogą im w późniejszym, szkolnym opanowaniu matematyki.

1. Rozumowanie. Chodzi to o rozumowanie na odpowiednim poziomie i stosowanie logiki, którą nazywa się operacyjną.

2. Odporność emocjonalna. Ważne jest, aby dzieci były odporne emocjonalnie i potrafiły zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych i pełnych napięć.

3. Umiejętności liczenia, wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w pamięci.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są specjalnie dobrane, przyczyniają się także do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Wszystko zaczyna się więc od doświadczeń. W trakcie ich przetwarzania dziecko musi mówić. Nazywanie przedmiotów oraz wykonywanych czynności sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzegać to, co ważne. Program edukacji matematycznej w przedszkolu obejmuje następujące kręgi tematyczne (dla młodszych dzieci realizowane przez kilka lat - do zakończenia zerówki, dla sześciolatków powtórzone i omówione w całości):

1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje.

2. Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumienia sensu mierzenia.
3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy do liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.
4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Celem jest tu dobre przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej, które jest przecież kształtowane na lekcjach matematyki w klasie pierwszej.
5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym cztero, pięcio czy sześciolatkom. Będzie to potrzebne w szkole, a także w życiu codziennym.
6. Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć. Jest to dobre wprowadzenie dzieci do zadań o zbiorach i ich elementach.
7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jest dalszym doskonaleniem umiejętności rachunkowych dzieci i stanowi przygotowanie ich do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole.
8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia . Obejmuje także kształtowanie ważnych czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do rozwiązywania zadań.
9. Mierzenie płynów -to ćwiczenia, które pomogą dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu wydaje się jej więcej lub mniej.
10. Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach dzieci.

11. Konstruowanie gier przez dzieci hartuje odporność emocjonalną i rozwija zdolność do wysiłku umysłowego. Jest to także dalsze ćwiczenie umiejętności rachunkowych dzieci.

12.Zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami wiekowymi dzieci stanowi bezpośrednie przygotowanie dzieci do tego, co będą robiły na lekcjach matematyki w szkole.