Dziecko kiedy rysuje, pochłonięte jest tą czynnością całkowicie, zafascynowane grą barw i zestawem form. Nie jest ważny efekt tego działania, lecz sam akt tworzenia, pozwalający dziecku uzewnętrznić swoje emocje. Nieudolne i prymitywne prace często urzekają bogactwem tematyki, swobodą i śmiałością.

Zajęcia plastyczne przyczyniają się do rozwoju zdolności umysłowych, fizycznych i estetycznych, kształtują także koncentrację, myślenie abstrakcyjne, słownictwo, sprawność manualną. Celem wychowania plastycznego jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, rozwijanie jego zdolności twórczych i zdolności przeżywania wartości estetycznych, wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki w swoim otoczeniu.

Ma ono także znaczenie terapeutyczne, ponieważ uczy wiary we własne siły, usuwa zahamowania i poczucie niepewności. W przedszkolu RADOSNA WYSPA zapewniamy dzieciom dostęp do wielu różnorodnych materiałów plastycznych, umożliwiających im rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią, plamą, kształtem, barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych.