Poprzez ruch, dźwięk, słuchanie muzyki, śpiewnie piosenek dziecko ma możliwość twórczego rozwoju oraz możliwość osiągnięcia spójności pomiędzy ruchami ciała, a swoją psychiką.

W przedszkolu RADOSNA WYSPA dbamy o to, aby dziecko poznało i polubiło wartościową muzykę zarówno poważną jak i rozrywkową. Uczymy piosenek i pląsów, gdyż dzieci bardzo lubią śpiewać i tańczyć, próbując głosem i całym ciałem wyrazić swoją dziecięcą ekspresję. Dzięki piosenkom i różnorodnym melodiom dziecko rozwija pamięć, ćwiczy koordynację psychoruchową, kształtuje poczucie rytmu, jest bardziej śmiałe, potrafi opanować stres związany, np. z występami przed publicznością, doświadcza uczucia zadowolenia i radości.

Zajęcia te mają istotny wpływ na rozwój muzykalności, poczucie rytmu i wrażliwości dzieci. Wpływa na rozumienie i umiejętności przeżywania innych dziedzin sztuki. Integrują dziecko z rówieśnikami, pozwalają na tworzenie nowych więzi społecznych, korygują trudności polegające, np. na nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się w nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych.

Zajęcia muzyczne - to próba wprowadzania dzieci w świat muzyki. Obcowanie z muzyką to znakomita forma kształtowania gustu i estetyki dzieci. Dziecko, które od najmłodszych lat jest umuzykalniane staje się wrażliwym i świadomym odbiorcą muzyki.Wprowadzenie instrumentów do zajęć artystycznych sprawia, iż dzieci stają się wrażliwymi odbiorcami dźwięku i rytmu, które to wyzwalają w nich ekspresję i wyobraźnię muzyczną.Inscenizowane ruchem zajęcia muzyczne wpływają na prawidłowe kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Rozwijają spontaniczność i odwagę w wyrażaniu uczuć oraz emocji. Zajęcia umuzykalniające są znakomitą lekcją koncentracji i cierpliwości.