Dzienny Dom Senior Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16 jest pierwszą tego typu placówką powstałą w gminie Olkusz.
Dom oferuje wsparcie dla 30 seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Podopieczni są kierowani do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu a rekrutowani spośród mieszkańców gminy Olkusz po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych i nie wymagających pomocy w czynnościach dnia codziennego, będących w stanie zdrowia umożliwiającym swobodne, samodzielne funkcjonowanie. Celem działalności Domu jest: przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystanie tkwiącego w seniorach potencjału, pogłębianie wiedzy i umiejętności, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, zaspokajanie potrzeb społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Placówka mieści się na pierwszym piętrze budynku. Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami, które zostały wyposażone do tego typu działalności: salą wypoczynkową, jadalnią - świetlicą, kuchnią, pokojem zabiegowo-pielęgniarskim, szatnią, pokojem do terapii indywidualnej i poradnictwa, pralnią, salą aktywności ruchowej, salą multimedialną, pomieszczeniem socjalnym, gospodarczym, dwiema łazienkami z dwiema toaletami i dwoma prysznicami.

Dzienny Dom Senior rozpoczął swoją działalność 05.11.2018 r. Pod koniec listopada pojawili się pierwsi Uczestnicy, którzy podczas różnorakich zajęć mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, uczyć się obsługi komputera, internetu, języka obcego, tworzyć prace plastyczne, rękodzielnicze, spędzać wspólnie czas przy posiłkach i rozmowach, korzystać z zajęć ruchowych z rehabilitantką, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Uczestnicy mają również zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz możliwość brania udziału w zajęciach z zakresu: funkcjonowania i korzystania z służby zdrowia, zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, które przeprowadza wykwalifikowana pielęgniarka. W kolejnych tygodniach są planowane również spotkania z psychologiem i kosmetologiem.

W dniu 13.12.2018 r. miało miejsce poświęcenie placówki. Poświęcenia, w obecności m.in. wojewody Małopolskiego, burmistrza Olkusza, dyrektorów Caritas Polska, Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Archidiecezji Częstochowskiej, sponsorów i pierwszych podopiecznych placówki dokonał Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

W dniu 19.12.2018 r. w Dziennym Domu Senior odbyło się spotkanie wigilijne, w którym brali udział m.in. zastępca burmistrza pani Bożena Krok oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga.

W dniu 28.12.2018 r. Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Pieskowej Skały i w bieżącym roku czekają ich kolejne wycieczki i wyjazdy kulturalne.