Współpraca z Caritas Paderborn – wizyta studyjna

W dniach 10-14.06.2017 r. odbyła się wizyta studyjna Caritas Polska w Caritas w Archidiecezji Paderborn (Niemcy). Caritas Polska reprezentowali Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz oraz Kierownik działu krajowego Ewa Jawasreh. Celem wizyty studyjnej było omówienie wspólnie realizowanych projektów m.in. „CariFair” oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowanych modeli integracyjnych w odniesieniu do uchodźców.

12.06.2017 r. odbyła się wizyta w siedzibie Caritas Paderborn. W spotkaniach uczestniczyli ze strony niemieckiej dyrektor Caritas Paderborn Josef Lüttig, ks. dr Thomas Witt – przewodniczący, Brigitte von Germeten-Ortmann – kierownik działu oraz Claudia Menebröcker-koordynator projektu. Obecna była również Agnieszka Kukiełka, były pracownik Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej obecnie pracująca w niemieckiej Caritas.

W trakcie spotkania omówiono aktualny stan realizacji projektu „CariFair”, którego celem jest pośrednictwo pracy obywateli polskich w Niemczech w zakresie opieki m.in. nad osobami starszymi w ich własnych domach. Ze względów demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa w Niemczech wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę świadczącą usługi opiekuńcze.

W kolejnym dniu wizyty odbyło się spotkanie w Caritas Gütersloh. W spotkaniach uczestniczyli ze strony niemieckiej Volker Brüggenjürgen – dyrektor oraz Birgit Kaupmann – dyrektor Centrum Rodziny, oraz pracownicy Centrum. Przedstawili zakres działania Caritas w Gütersloh i podległych placówek Rheda-Widenbrück. Dyrektor Caritas Polska z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał relacji z realizowanego projektu, którego celem jest wspieranie pracowników z Europy Wschodniej, których prawa pracownicze są łamane. Caritas Gütersloh od ponad roku świadczy pomoc i wsparcie dla obcokrajowców, a równocześnie przeciwstawia się nierównościom w traktowaniu pracowników.

Innym ważnym i aktualnym tematem, który podjęto w czasie wizyty studyjnej było zagadnienie pracy i pomocy świadczonej na rzecz uchodźców. W centrum wolontariatu w Rietberg polska delegacja wysłuchała relacji pracowników i wolontariuszy, zaangażowanych w codzienną służbę na rzecz „nowych sąsiadów” w Niemczech. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z integracją, wymieniono się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Caritas w Niemczech ma doświadczenie integracyjne od czasów powojennych, społeczeństwo wielokulturowe jest faktem w tym kraju, dlatego tym bardziej cenne był podjety dialog.

Caritas Polska prowadzi Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom od ponad 25 lat. Od 2007 roku wsparcie jest świadczone w ramach  funduszy unijnych (EFU, EFI, FAMI).  Obecnie działa 6 centrów na terenie całej Polski.

Post Współpraca z Caritas Paderborn – wizyta studyjna pojawił się poraz pierwszy w Caritas Polska.