Koszalin: Będzie mieszkanie chronione w Wałczu

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej otrzymała akt własności i klucze do kamienicy w Wałczu, którą zamierza przeznaczyć na mieszkanie chronione.

Dyrektor Caritas DKK ks. Tomasz Roda i burmistrz miasta Wałcz Bogusława Towalewska we wrześniu 2015 roku podpisali umowę o współpracy (patrz: zdjęcie). W kwietniu br. władze Wałcza wręczyły dyrektorowi Caritas klucze do posiadłości. – To kamienica z lat 30. ubiegłego wieku. Mieści się w pięknym otoczeniu w centrum miasta przy ul. Okulickiego 22 i składa z dwóch pięter – wyjaśnia ks. Roda.

Budynek zostanie zmodernizowany i podzielony na kilka niezależnych lokali. Niektóre zostaną przeznaczone na mieszkanie chronione, inne będą pełnić funkcję charytatywno-opiekuńczą. Jak wyjaśnia dyrektor Caritas, mieszkania będą służyć osobom w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym bezdomnością, opuszczającym zakład karny. Dodatkowo powstanie też świetlica, która  będzie ukierunkowana na pomoc rodzinie. Na dalszym etapie inwestycji przewidziana jest również pralnia dla osób starszych.

– Cieszy nas zwłaszcza to, że nawiązaliśmy dobrą współpracę z miastem – powiedział ks. Roda. – Władze Wałcza cenią Caritas za skuteczność działania i są otwarte na to, byśmy rozwijali tu działalność charytatywno-opiekuńczą.

Pierwsze prace remontowo-budowlane ruszą już w maju br., zakończenie modernizacji przewidziane jest za 4 lata.

Caritas będzie się starała o zdobycie funduszy europejskich na pokrycie kosztów remontu kamienicy. Rozstrzygnięcie programu rewitalizacji społecznej, który to umożliwi, nastąpi w listopadzie.

Post Koszalin: Będzie mieszkanie chronione w Wałczu pojawił się poraz pierwszy w Caritas Polska.