XXIII Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
XXIII Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
27 listopada 2016 roku, po raz XXIII Caritas Diecezji Sosnowieckiej rozpoczęła kampanię Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W tym roku świeca WDPD zapłonie pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”.
Każdy, kto nabywa świecę ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizowanego dzieła miłosierdzia. Miłosierdzia, którego potrzebują rodziny a w szczególności dzieci. Dzięki tej świecy, corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek.
Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem, ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - dziecko, któremu przyszliśmy z pomocą. Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku. Świeca staje się w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa.