1,5% podatku


Zrób uczynek miłosierdzia - to nic nie kosztuje!

Zapewne większość osób czytających ten tekst musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dzięki zmianom przepisów mamy możliwość w prosty sposób przekazać 1% naszego podatku na rzecz dowolnie przez siebie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Pomimo to wiele osób wciąż z różnych przyczyn nie chce tego robić. Należy to zmienić!!!

Jeśli potraficie sami wypełnić zeznanie podatkowe to doskonale wiecie, że wystarczy wypełnić 3 pola w formularzu, aby przekazać 1% podatku. Jeżeli ktoś inny wypełnia PIT za Was to poproście go, aby wypełnił również te 3 pola. Nic Was to nie kosztuje. Nie trzeba chodzić na pocztę, nie trzeba robić przelewów. Nic więcej nie potrzeba. Wystarczy znać nazwę organizacji, którą chcecie wesprzeć i jej numer KRS. Proponujemy wsparcie organizacji, która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, czyli Caritas Diecezji Sosnowieckiej: numer KRS 0000 222 993.

I nie rezygnujcie z przekazania 1% tylko dlatego, że jego wysokość jest niewielka.KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST WAŻNA. 10 osób, które wpłacą 1 zł pozwoli np. na sfinansowanie 4 obiadów dla głodnego dziecka. To jest bardzo konkretna pomoc.


Przekazując 1,5% swojego podatku dajesz100% nadziei
Przed nami kolejny rok pomocy potrzebującym, 1% Twojego podatku może posłużyć realizowanym przez nas dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.
Walka z głodem, bezdomnością i ubóstwem, pomoc samotnym matkom i ich dzieciom, dofinansowanie koloni dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, świetlice socjoterapeutyczne - we wszystkich tych działaniach codzienna praca na rzecz podopiecznych jest możliwa dzięki odpisowi 1% podatku.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej ?
 1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego
 2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 1,52 zł = 1,50 zł) w odpowiednią rubrykę Twojego zeznania podatkowego.
 3. Wybierz Caritas Diecezji Sosnowieckiej z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000222993
Uwaga: Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazuje Urząd Skarbowy w terminie do trzech miesięcy.
By uczynić przekazanie 1% jeszcze prostszym, proponujemy bezpieczne wypełnienie PIT przy pomocy zamieszczonego poniżej darmowego programu do wypełniania PIT! Klikając w przycisk poniżej otworzysz formularze rozliczeniowe, w których numer KRS naszej Caritas jest już wpisany.
Dlaczego warto nas wesprzeć?
 • Corocznie rozdajemy 1000 wyprawek szkolnych.
 • Pomaga nam pomagać ponad 1500 wolontariuszy.
 • Corocznie organizujemy letni wypoczynek dla ponad 500 dzieci z terenu diecezji i Ukrainy.
 • W Wigiliach Caritas uczestniczyło 800 ubogich osób.
 • Przed świętami rozdaliśmy w formie paczek ponad 24,430 ton żywności.
 • W programie żywnościowym FEAD całoroczną opieką otaczamy 6 826 osób.
 • Na bieżąco udzielamy pomocy materialnej i rzeczowej potrzebującym.
 • Na leczenie i rehabilitacje przeznaczyliśmy w 2018 roku prawie 90.000 złotych.
 • W 19 Spiżarniach Caritas rozdaliśmy w 2018 roku żywność za 2,5 miliona złotych.
Placówki Caritas Diecezji Sosnowieckiej to:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Będzinie zapewnia opiekę 50 osobom rocznie.
 • Z usług Stacji Opieki w Sosnowcu rocznie korzysta 1000 osób, a z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 400.
 • Do przedszkola Radosna Wyspa w Sosnowcu uczęszcza 40 dzieci.
 • W Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka udzieliliśmy wsparcia 19 matkom i 23 dzieciom.
 • Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie daje codziennie schronienie 50 mężczyznom.
 • Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnienia miejsce 50 osobom w tym 10 kobietom.
 • Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu pomaga codziennie 45 mężczyznom.
 • Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej zapewnia schronienie 50 mężczyznom i 5 kobietom.
 • Jadłodajnia dla ubogich w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co daje średnio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
 • Dzienny Dom Senior w Olkuszu zapewnia opiekę 30 osobom starszym.
 • Jadłodajnia dla ubogich w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co daje śrdenio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
 • Świetlica Mapet przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie zapewnia opiekę ok. 60 dzieciom.
 • Świetlica u Matki Teresy przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu opiekuje się ok. 50 dziećmi.
 • Świetlica Betlejem w Wolbromiu ma pod swoją opieką 35 dzieci.
TERAZ JUŻ WSPÓLNIE POMAGAMY!