1% podatku


Zrób uczynek miłosierdzia - to nic nie kosztuje!

Zapewne większość osób czytających ten tekst musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Dzięki zmianom przepisów mamy możliwość w prosty sposób przekazać 1% naszego podatku na rzecz dowolnie przez siebie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Pomimo to wiele osób wciąż z różnych przyczyn nie chce tego robić. Należy to zmienić!!!

Jeśli potraficie sami wypełnić zeznanie podatkowe to doskonale wiecie, że wystarczy wypełnić 3 pola w formularzu, aby przekazać 1% podatku. Jeżeli ktoś inny wypełnia PIT za Was to poproście go, aby wypełnił również te 3 pola. Nic Was to nie kosztuje. Nie trzeba chodzić na pocztę, nie trzeba robić przelewów. Nic więcej nie potrzeba. Wystarczy znać nazwę organizacji, którą chcecie wesprzeć i jej numer KRS. Proponujemy wsparcie organizacji, która cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, czyli Caritas Diecezji Sosnowieckiej: numer KRS 0000 222 993.

I nie rezygnujcie z przekazania 1% tylko dlatego, że jego wysokość jest niewielka.KAŻDA ZŁOTÓWKA JEST WAŻNA. 10 osób, które wpłacą 1 zł pozwoli np. na sfinansowanie 4 obiadów dla głodnego dziecka. To jest bardzo konkretna pomoc.


Przekazując 1% swojego podatku dajesz100% nadziei
Przed nami kolejny rok pomocy potrzebującym, 1% Twojego podatku może posłużyć realizowanym przez nas dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.
Walka z głodem, bezdomnością i ubóstwem, pomoc samotnym matkom i ich dzieciom, dofinansowanie koloni dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, świetlice socjoterapeutyczne - we wszystkich tych działaniach codzienna praca na rzecz podopiecznych jest możliwa dzięki odpisowi 1% podatku.
Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej ?
  1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego
  2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 1,52 zł = 1,50 zł) w odpowiednią rubrykę Twojego zeznania podatkowego.
  3. Wybierz Caritas Diecezji Sosnowieckiej z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000222993
Uwaga: Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazuje Urząd Skarbowy w terminie do trzech miesięcy.
By uczynić przekazanie 1% jeszcze prostszym, proponujemy bezpieczne wypełnienie PIT przy pomocy zamieszczonego poniżej darmowego programu do wypełniania PIT! Klikając w przycisk poniżej otworzysz formularze rozliczeniowe, w których numer KRS naszej Caritas jest już wpisany.


Dlaczego warto nas wesprzeć?
• Corocznie rozdajemy 1000 wyprawek szkolnych.
• Pomaga nam ponad 1000 wolontariuszy.
• W 2016 roku przekazaliśmy ponad 80 000 zł na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.
• Corocznie organizujemy letni wypoczynek dla ponad 500 dzieci z terenu diecezji i Ukrainy.
• W Wigiliach Caritas uczestniczyło 800 ubogich osób.
• Przed świętami rozdaliśmy w formie paczek ponad 20 ton żywności.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Będzinie zapewnia opiekę 60 osobom rocznie.
• Z usług Stacji Opieki w Sosnowcu rocznie korzysta 800 osób, a z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 400.
• W Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka udzieliliśmy wsparcia 14 matkom i 17 dzieciom.
Schronisko dla Bezdomnych w Będzinie daje codziennie schronienie 50 mężczyznom.
Noclegownia dla Bezdomnych w Dabrowie Górniczej zapewnia miejsce 70 osobom w tym 12 kobietom.
Noclegownia dla Bezdomnych w Sosnowcu pomaga codziennie 45 mężczyznom.
• Do przedszkola anglojęzycznego Radosna Wyspa w Sosnowcu uczęszcza 32 dzieci.
Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej po generalnym remoncie zapewnia schronienie 50 mężczyznom i 5 kobietom.
Jadłodajnia dla ubogich w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co daje średnio 44 tysiące wydanych posiłków rocznie.
Świetlica Mapet przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie zapewnia opiekę ok. 60 dzieciom.
Świetlica u Matki Teresy przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu opiekuje się ok. 50 dziećmi.
Świetlica Betlejem w Wolbromiu ma pod swoją opieką 35 dzieci.

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam 1% swojego podatku za 2015 roku.
TERAZ JUŻ WSPÓLNIE POMAGAMY!