Świąteczny Dar Serca
Akcja Caritas Diecezji Sosnowieckiej, stworzona z myślą o najbardziej potrzebujących, a w szczególności o dzieciach z rodzin najuboższych. Akcja ma na celu pozyskanie słodyczy lub środków na ich zakup oraz produktów spożywczych z długim terminem ważności. Z zebranych darów żywnościowych przygotowywane są paczki, które zostają wręczone podopiecznym Caritas, podczas corocznie organizowanej Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych.Paczki trafiają także do osób zwracających się o pomoc do centrali Caritas.
Każdy może wesprzeć akcję darami w postaci słodyczy, składając je w siedzibie Caritas przy ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec tel. 32 363 03 70, lub wpłacając środki na zakup słodyczy i produktów spożywczych na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej z dopiskiem „Dar Serca”.