Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


Kampania polega na rozprowadzaniu w okresie Adwentu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie.
Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną. Caritas przeznacza 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy.

Zapal wigilijną świecę Caritas.

W tym roku po raz XXIV pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno” zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa.
Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek - dziecko , któremu przyszliśmy z pomocą.
Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizowanego dzieła miłosierdzia. Miłosierdzia, którego potrzebują rodziny a w szczególności dzieci.
Dzięki niej corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy w Polsce przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci z Ameryki Południowej.
Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku.
Zachęcamy, aby świeca Caritas znalazła się w każdym domu. Patrząc na jej płomień podczas wigilii możemy mieć satysfakcję, że pomogliśmy potrzebującemu dziecku.