Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Caritas Diecezji Sosnowieckiej rusza Centrum Pomocy Rodzinie Caritas, które działać będzie do końca 2016 roku.

W ramach działalności Centrum najubożsi mieszkańcy naszej diecezji będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej grupy wsparcia dla osób borykających się z problemem alkoholowym.

Projekt Centrum skierowany jest do wszystkich osób potrzebujących fachowej pomocy specjalistów. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zgłaszających się po różne formy pomocy do Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Często jest to prośba o pomoc w postaci wsparcia materialnego i finansowego. Niskiemu doposażeniu nierzadko jednak towarzyszą problemy zagrażające funkcjonowaniu rodziny, takie jak przemoc, problem uzależnienia alkoholowego, problemy ekonomiczne, niejasna sytuacja prawna. Dlatego projekt Centrum Pomocy Rodzinie Caritas ma służyć jej ochronie tak by mogła dawać wsparcie jej członkom, w tym ma stwarzać sprzyjające warunki do życia i wychowywania w niej dzieci. Zadaniem projektu jest ochrona wartości jaką jest rodzina, pozwalając na rozwiązywanie wielu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych oraz w rodzinach borykających się z problemami spowodowanymi konsekwencjami uzależnień.

Porady odbywać się będą w wyznaczone dni tygodnia, średnio po 10 h tygodniowo w godzinach dopołudniowych i popołudniowych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Zapisywać się na nie będzie można telefonicznie (pod numerem telefonu 600 807 991 lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu. Porady będą udzielane bezpłatnie.

Porady prawne będą udzielane w zakresie: