Wsparcie Rodziny. Pomoc prawna i psychologiczna w ramach
Centrum Pomocy Rodzinie Caritas


Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Jaworzna oraz Będzina, którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej oraz wsparcia psychologa do skorzystania z usług Centrum Pomocy Rodzinie Caritas.
Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu, rozpoczęła się trzecia edycja projektu „Centrum Pomocy Rodzinie Caritas”, która działać będzie do końca 2017 roku.
Zadaniem projektu jest ochrona wartości nadrzędnej jaką jest rodzina. Projekt Centrum skierowany jest do osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie oraz konsekwencjami ekonomicznymi uzależnień.


Na porady zapisywać się można telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 03 70
lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu.

Porady są udzielane bezpłatnie.