Świetlica „Mapet” przy Parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie Szczakowej
Kontakt:
ul. Sobieskiego 1
43-602 Jaworzno
opiekun świetlicy: Ks. Michał
tel: 32 617 72 11
Od 2006r. działa świetlica parafialna „Mapet”. Celem świetlicy jest organizowanie dzieciom zajęć wychowawczo – opiekuńczych..Organizowane są również wycieczki fakultatywne.Systematycznie uczęszcza na zajęcia ok. 60 dzieci tygodniowo. Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzą je wychowawcy, którzy są wolontariuszami. Są to nauczyciele, pedagodzy, studenci z terenu Jaworzna, oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Zajęcia odbywają się w soboty od 10:00 do 12:30
Świetlica „Betlejem” przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek w Wolbromiu
Kontakt:
ul. Mariacka 7
32-340 Wolbrom
Opiekun świetlicy: s. Łukasza
Tel: 517 199 826
Świetlica „Betlejem” rozpoczęła zajęcia z podopiecznymi 15 września 2002 roku. Podstawowym celem Ochronki jest wspieranie i towarzyszenie dziecku w rozwoju jego osobowości przez formację intelektualną, moralną, duchową i społeczną. W Ochronce jest również grupa wolontariuszy, którzy pracują z dziećmi 2-3 razy w tygodniu.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 17.30.