Zakończenie projektu „Rodzina Bądźmy Razem”
"Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu."
Jan Paweł II


Caritas Diecezji Sosnowieckiej wypełniając chrześcijańskie posłannictwo w propagowaniu wartości jakie niesie ze sobą rodzina przy wsparciu Caritas Polska realizowała projekt „Rodzina Bądźmy Razem”, będący wsparciem dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji z terenu Diecezji Sosnowieckiej.
Głównym przesłaniem projektu było wsparcie rodziny – by ta mogła jak najlepiej wypełniać swoje zadania.
W ramach realizacji projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaoferowała najbardziej potrzebującym rodzinom diecezji:
- bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną
- bezpłatne porady logopedy i psychologa dziecięcego
- pomoc materialną w postaci paczek świątecznych
- pomoc finansową min. na wykup leków, dopłaty do rehabilitacji dla dzieci czy zapomogi gotówkowe.
- osobom bezrobotnym możliwość zrealizowania bezpłatnie jednego z dwóch kursów zawodowych: „Technik ochrony osób fizycznych i mienia” oraz „Technik BHP”.
- zorganizowała Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Projekt wzmocnił tworzenie zdrowego fizycznie i psychicznie, szczęśliwego, społeczeństwa poprzez propagowanie aktywności społecznej, opartej na wzorcach wzajemnej miłości i zgodnej z katolickim modelem rodziny. Promował wzajemną integrację i współpracę.


Caritas Diecezji Sosnowieckiej wypełniając chrześcijańskie posłannictwo w propagowaniu wartości jakie niesie ze sobą rodzina, realizuje projekt będący wsparciem dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji z terenu Diecezji Sosnowieckiej pt. „Rodzina Bądźmy Razem”.
W 2015 roku Caritas Sosnowieckiej stworzyła pierwszy na terenie naszej diecezji Dom Matki i Dziecka, który niesie pomoc kobietom borykającym się z samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, przemocą. Od początku swojej działalności Caritas Diecezji Sosnowieckiej, nie ustaje w działaniach na rzecz ochrony wartości życia, organizując doraźną pomoc materialną, w tym pomoc żywnościową dla najuboższych rodzin z terenu diecezji, organizując kolonie czy bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin w najcięższej sytuacji.
W ramach realizacji projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej w latach 2016/2017 chce zaoferować najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej diecezji:
- bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną
- bezpłatne porady logopedy dziecięcego
- pomoc materialną w postaci paczek świątecznych
Głównym przesłaniem projektu jest wsparcie rodziny – by ta mogła jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Caritas stara się promować ogromną rolę rodziny w kształtowaniu postaw duchowych i moralnych każdego człowieka. Przy tym stara się, by rzeczywistymi beneficjentami wsparcia wszelkich działań w zakresie prorodzinnym byli rodzice i ich dzieci.
W ramach realizacji przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej projektu „Rodzina bądźmy razem”, by móc spełniać chrześcijańskie przykazanie miłości, zachęcamy do wpłacania darowizn na rzecz pomocy rodzinom, w ramach tzw. „Funduszu na rzecz Rodzin”, który zasili funkcjonowanie Diecezjalnego Domu Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz pozwoli na bieżącą pomoc innym rodzinom znajdującym się w kryzysie.
Wszystkich potrzebujących zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy:
- psychologicznej dla osób borykających się z problemami,
- poradnictwa prawnego
- udziału w grupie wsparcia
- oraz do bezpłatnych porad logopedy dziecięcego, które odbędą się na przełomie września i października 2016 r.