Podprogram 2014


Podprogram 2014
Za pośrednictwem Caritas w Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r., dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400 paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej w ramach Podprogramu 2014 realizowała POPŻ w 21 organizacjach partnerskich lokalnych, wydała 116 795 kg żywności dla 6 686 osób, przekazując 2 500 paczek żywnościowych.