Podzielcie się Waszym Szczęściem


Drodzy Narzeczeni !

Przed Wami jeden z NAJPIĘKNIEJSZYCH DNI w życiu, który zapamiętacie na zawsze. Będzie on przepełniony szczęściem, radością i miłością. Dostaniecie z tej okazji ogromne ilości kwiatów, zapewne pięknych ale i nietrwałych. Dlatego coraz częściej Państwo Młodzi zamiast bukietów proszą gości o przekazanie datku na szczytny cel. Może nim być funkcjionowanie Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka. Zaproponujcie i Wy taką ideę swoim gościom, a z pewnością sprawicie, że radość i szczęście, które macie w sobie pojawią się na twarzach tych, którym pomożecie.

JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI ?

Zawierając sakramentalny związek małżeński, zakładacie swój dom, swoją rodzinę. Są tacy obok nas, którzy przeżywają duże problemy rodzinne. Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej służy kobietom w okresie ciąży, które nie mogą bezpiecznie oczekwiać na porób we własnmym domu. Bezpieczną przystań znjadą tu także matki z dziećmi, będące ofiarami wypadków losowych.
Małym gestem i otwartym sercem zdziałacie bardzo wiele, sprawicie radość matkom i dzieciom. Wy czekacie na upragniony dzień zaślubin, matki z dziećmi na Wasze wsparcie.

JAK MOŻECIE POMÓC:

  1. Przesyłając dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej 04 2490 0005 0000 4600 7334 2539 tytułem: Narzeczeni - imiona i nazwisko

    lub
  2. Biorąc udział w akcji Podzielcie się Waszym szczęściem:

- Otrzymacie od nas puszkę do zbiórki.

- Zorganizujcie zbiórkę podczas składania Wam życzeń.

Za Waszą zgodą z przyjemnością pochwalimy się na naszej stronie internetowej Waszym zdjęciem ślubnym, jako dowodem Waszej miłości oraz otwartości na cierpienie innych.

PARY, KTÓRE PRZYŁĄCZYŁY SIĘ DO AKCJI WSPARCIA BUDOWY DOMU MATKI I DZIECKA:

Państwo Alicja i Henryk Duś - jubileusz 55-lecia małżeństwa.

Państwo Justyna i Bogumił Strączek - zawarcie związku małżeńskiego.

Państwo Marta i Marcin Stadnik - zawarcie związku małżeńskiego.

Państwo Anna i Bartłomiej Pasek - zawarcie związku małżeńskiego.