"Caritas, miłość w działaniu".


Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna obejmująca potrzeby duchowe i materialne człowieka. Wypływa ona z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.
Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest instytucją charytatywną Kościoła Sosnowieckiego, posiada status organizacji pożytku publicznego.

Do zadań Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.
Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, starszymi, niepełnosprawnymi ale pomagamy także, uzależnionym, chorym i samotnym.
Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.

Sekretariat
Agnieszka Kamińska
tel. 48 (32) 363 03 70
fax. 48 (32) 363 03 71

Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Ks. Przemysław Szot

Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Ks. Łukasz Gładki