Noclegownia Caritas - Łączna funkcjonująca jako zadanie zlecone przez miasto Dąbrowa GórniczaKontakt:
ul. Łączna 31
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 48 (32) 268 89 82
kierownik: Arkadiusz Zębala

Działalność: placówka czynna jest codziennie; pierwsze i ostatnie 3 miesiące roku od godziny 18.00 do godziny 8.00.
Pozostałe miesiące w roku noclegowania funkcjonuje w godziach od 19.00 do 7.00.
Osoby korzystające ze schronienia w placówce otrzymują pomoc żywnościową.
Noclegownia posiadająca umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje 50 łóżkami, w tym 40 dla mężczyzn i 10 dla kobiet.

Mieszkańcy noclegowni mają do dyspozycji, sale sypialniane, dwa aneksy kuchenne, jadalnię z pełnym wyposażeniem AGD - świetlicę z możliwością skorzystania z komputera i dostępem do Internetu, łazienki oraz pralnię. Osobom bezdomnym, korzystającym z noclegu udzielana jest również pomoc w zakresie wydawania żywności, odzieży, środków czystości, czystej pościeli, środków opatrunkowych.

Noclegownia Caritas prowadzi aktywną współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Strażą Miejską, Policją, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom w Kryzysie, Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych Diecezji Sosnowieckiej, oraz innymi instytucjami, dzięki czemu możliwa jest szersza pomoc osobom bezdomnym. Na bieżąco w ramach działalności Noclegowni realizowane są różnego rodzaju działania, mające na celu mobilizować podopiecznych do aktywnego poszukiwania pracy, znalezienia zatrudnienia, podjęcia terapii uzależnień. Organizowane są również spotkania, pogawędki na temat utrzymywania higieny osobistej, prowadzenia treningu budżetowego, pomocy w złożeniu wniosku o przydział lokalu socjalnego, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, pomocy w składaniu wniosków celem orzeczenia stopnia niepełnosprawność.
Wsparcie podopiecznych to nie tylko danie dachu nad głową i posiłku. To przede wszystkim wsparcie w codziennych sytuacjach i pomoc w wychodzeniu z życiowych problemów.


Noclegownia Caritas "Spokojna noc" funkcjonująca jako zadanie zlecone przez miasto SosnowiecKontakt:
ul. Kaliska 25
41-200 Sosnowiec
tel. 48 (32) 266 22 26
kierownik: Janusz Konieczniak

Noclegownia czynna jest cały tydzień w godz. od 19.00 do 7.00. Dzięki dofinansowaniu przez Śląski Urząd Wojewódzki w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. noclegownia będzie czynna dłużej od 16.00 do 7.00. Noclegownia posiada około 45 miejsc noclegowych.

Z noclegowni mają prawo korzystać wyłącznie trzeźwi mężczyźni z terenu Sosnowca, skierowani do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W noclegowni w przeciągu roku udzielane jest około 14 900 noclegów. Dla osób korzystających z noclegowni organizowane są różnego rodzaju zajęcia i spotkania o charakterze integracyjnym. Placówka podejmuje działania mające na celu realizację programu, którego głównym celem jest zapewnienie noclegu osobom bezdomnym. W ramach naszej działalności, wszyscy mieszkańcy noclegowni są otoczeni pomocą socjalną. Placówka utrzymuje stałą współpracę z MOPS w Sosnowcu. Noclegownia w ciągu roku zapewnia noclegi i schronienie dla prawie 80 osób bezdomnych z terenu Sosnowca. Osoby korzystające z noclegowni mają dostęp do urządzeń sanitarnych , kuchni-jadalni z pełnym zapleczem AGD, zaopatrzeni są w czystą bieliznę osobistą i odzież. Otrzymują także ciepłe posiłki, konserwy, pieczywo, makarony herbatę, cukier i inne artykuły spożywcze, również paczki żywnościowe. W razie konieczności bezdomni zaopatrzeni są również w podstawowe leki. Noclegownia utrzymuje aktywny kontakt z MOPS, PUP, UM w Sosnowcu, co skutkuje właściwym udzielaniem osobom bezdomnym pomocy socjalnej, ich aktywizacją zawodową i społeczną. Pracownicy noclegowni systematycznie dokonują analizy przyczyn bezdomności poprzez indywidualne rozmowy i wywiady. Mieszkańcy noclegowni motywowani przez opiekunów nawiązują kontakty z członkami rodzin, odnawiają więzy rodzinne. W ramach aktywizacji zawodowej mieszkańcy noclegowni zachęcani są przez opiekunów do podejmowania prac społecznie użytecznych na rzecz placówki i współmieszkańców. W okresie przedświątecznym pensjonariusze motywowani są do podjęcia działań mających na celu pomoc przy organizacji Świąt w celu właściwego ich przeżycia. Podejmowane są liczne działania integracyjne o charakterze oświatowym, kulturowym i sportowym w celu socjalizacji osób bezdomnych mieszkających w noclegowni. Wykonywane zaplanowane remonty i konserwacje pomieszczeń noclegowni oraz otoczenia budynku realizowane są przy zaangażowaniu jej mieszkańców.