Kolonie Caritas

Jak co roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza
dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum na kolonie letnie „Wakacyjna przygoda”
Zakopane, Pensjonat „Bachledówka” 34 –500 Zakopane, Oś. Harenda 25
I 26.06. – 09.07.2017 r. >> INFORMACJA DLA RODZICÓW<<
II 09.07. – 22.07.2017 r. >> INFORMACJA DLA RODZICÓW<<
III 22.07. – 04.08.2017 r. >> INFORMACJE DLA RODZICÓW<<
IV 04.08. – 17.08.2017 r. >> INFORMACJE DLA RODZICÓW<<
V 17.08. – 30.08.2017 r. >> INFORMACJE DLA RODZICÓW<<

Ośrodek Agroturystyczny Dorota Marcisz, 34 – 608 Kamienica 274, Zalesie 217,
I 28.07. – 10.08.2017 r. >> INFORMACJA DLA RODZICÓW<<
II 10.08. – 23.08.2017 r.

Dom wczasowy OLZA, 43-476 Jaworzynka, Jaworzynka 471
I 05.08. – 18.08.2017 r. >>INFORMACJE DLA RODZICÓW<<
II 18.08. – 31.08.2017 r. >>INFORMACJE DLA RODZICÓW<<

Koszt kolonii obejmuje:
- 13 noclegów w pokojach 2, 3,4 osobowych,
- 4 posiłki dziennie, (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
- prowiant na wycieczki i drogę powrotną,
- transport autokarem z Sosnowca/Jaworzna/Będzina na miejsce wypoczynku, wycieczki podczas kolonii, powrót z kolonii,
- opiekę doświadczonej kadry: 1 wychowawca na 11 – 12 uczestników, kierownik kolonii, pielęgniarka, pedagog,
- atrakcyjne wycieczki piesze i autokarowe (min. Zakopane, Rabka Zdrój, Nowy Targ, Ludźmierz, Wisła, Cieszyn), - szczegóły w załączniku Plan pracy kolonii – Zakopane, Jaworzynka, Zalesie,
- ubezpieczenie NNW o OC,
- Aqua Park, Baseny geotermalne, Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland, 2 wstępy z przewodnikiem do Tatrzańskiego Parku Narodowego
Pełny koszt uczestnictwa 1 200,00 zł.
Szczegóły w siedzibie Caritas przy ul. Korczaka 5
lub pod nr tel. 32 363 03 79 codziennie od 9.oo do 16.oo.
www.sosnowiec.caritas.pl
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5
Nr konta: 57 2490 0005 0000 4600 6251 5027
Z A P R A S Z A M Y S E R D E C Z N I E

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:>> KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA <<


>> WAŻNE INFORMACJE <<


>> PLAN PRACY KOLONII- ZAKOPANE<<


>> PLAN PRACY KOLONII- JAWORZYNKA <<


>> PLAN PRACY KOLONII- ZALESIE<<>> REGULAMIN <<


Caritas Diecezji Sosnowieckiej od 1993 roku organizuje wypoczynek dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Co roku na kolonie i zimowiska z Caritas Sosnowiecką wyjeżdża około 600 dzieci.
W 1997 roku Caritas Sosnowiecka nawiązała współpracę ze środowiskami polonijnymi na Wschodzie. Efektem tej współpracy są wspólne wakacje dla dzieci polonijnych i dzieci polskich od 1998 roku.
Głównym celem kolonii jest wypoczynek, zmiana klimatu i poprawa ogólnej kondycji organizmu dzieci i młodzieży. Podczas kolonii realizowany jest program rekreacyjno – turystyczny, program integracyjny z elementami profilaktyki uzależnień, oraz programy aktywności ruchowej prowadzone przez instruktorów sportowych jak: tenis, siatkówka, zumba oraz program edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Wakacje z Caritas mają charakter społeczno-wychowawczy, są odpowiedzią na zjawisko wykluczenia i ubóstwa. Skierowane są one bezpośrednio do dzieci jako pomoc w odreagowaniu ich trudnej sytuacji rodzinnej i społecznej, pomoc w dowartościowaniu siebie i w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Jest to również pośrednio pomoc dla całego społeczeństwa, gdyż naszym celem jest zapobieganie marginalizacji osób ubogich i troska o to, by dzieci nie powielały wzorów rodziców. Jest to, zatem nie tylko pomoc doraźna, ale również profilaktyka rozumiana jako inwestycja w kapitał ludzki.
Caritas kieruje swą ofertę do dzieci i młodzieży pragnąc w miesiącach letnich dać im wiele radości, słońca, krzepiącej zieleni lasów, zrelaksować się dobrą zabawą, wzmocnić je przez właściwe odżywianie i właściwą opiekę.
Działalność Caritas, a w szczególności organizacja letniego wypoczynku była i jest realizowana dzięki ofiarności darczyńców indywidualnych oraz dotacjom z budżetu państwa, samorządów i gmin. Na realizację powyższych zadań Caritas Sosnowiecka pozyskuje środki finansowe z Kuratorium Oświaty, Urzędów Gmin, Fundacji i innych.
>>> GALERIA <<<