Kolonie Caritas


Caritas Diecezji Sosnowieckiej od 1993 roku organizuje wypoczynek dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Co roku na kolonie i zimowiska z Caritas Sosnowiecką wyjeżdża około 600 dzieci.
W 1997 roku Caritas Sosnowiecka nawiązała współpracę ze środowiskami polonijnymi na Wschodzie. Efektem tej współpracy są wspólne wakacje dla dzieci polonijnych i dzieci polskich od 1998 roku.
Głównym celem kolonii jest wypoczynek, zmiana klimatu i poprawa ogólnej kondycji organizmu dzieci i młodzieży. Podczas kolonii realizowany jest program rekreacyjno – turystyczny, program integracyjny z elementami profilaktyki uzależnień, oraz programy aktywności ruchowej prowadzone przez instruktorów sportowych jak: tenis, siatkówka, zumba oraz program edukacji ekologicznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Wakacje z Caritas mają charakter społeczno-wychowawczy, są odpowiedzią na zjawisko wykluczenia i ubóstwa. Skierowane są one bezpośrednio do dzieci jako pomoc w odreagowaniu ich trudnej sytuacji rodzinnej i społecznej, pomoc w dowartościowaniu siebie i w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych. Jest to również pośrednio pomoc dla całego społeczeństwa, gdyż naszym celem jest zapobieganie marginalizacji osób ubogich i troska o to, by dzieci nie powielały wzorów rodziców. Jest to, zatem nie tylko pomoc doraźna, ale również profilaktyka rozumiana jako inwestycja w kapitał ludzki.
Caritas kieruje swą ofertę do dzieci i młodzieży pragnąc w miesiącach letnich dać im wiele radości, słońca, krzepiącej zieleni lasów, zrelaksować się dobrą zabawą, wzmocnić je przez właściwe odżywianie i właściwą opiekę.
Działalność Caritas, a w szczególności organizacja letniego wypoczynku była i jest realizowana dzięki ofiarności darczyńców indywidualnych oraz dotacjom z budżetu państwa, samorządów i gmin. Na realizację powyższych zadań Caritas Sosnowiecka pozyskuje środki finansowe z Kuratorium Oświaty, Urzędów Gmin, Fundacji i innych.
>>> GALERIA <<<Szczegóły w siedzibie Caritas przy ul. Korczaka 5
lub pod nr tel. 32 363 03 79
Caritas Diecezji Sosnowieckiej
41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5
Nr konta: 57 2490 0005 0000 4600 6251 5027
Z A P R A S Z A M Y !!!