Kromka chleba


To akcja Caritas, której zadaniem jest gromadzenie żywności oraz zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.

W czasie kampanii prowadzone są zbiórki żywności. Zebrane produkty trafiają do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane środki finansowe wspierają działalność noclegowni, jadłodajni czy domów dla bezdomnych.

Akcja posiada wymiar edukacyjny i jest okazją dla wszystkich parafian do zauważenia wokół siebie tych, którzy mają się gorzej.
Parafie organizujące Dzień Obchodów „Kromki Chleba”, będą indywidualnie organizowały swoją akcję i zachęcały do uczestnictwa w niej. Wszystkie zgromadzone środki pieniężne oraz żywność pozostają do dyspozycji potrzebujących w parafii.