Schronisko dla Bezdomnych Caritas, Będzin-Łagisza

Kontakt:
ul. Energetyczna 10
42-500 Będzin
tel. 48 (32) 266 21 94
kierownik: Gabriela Lamberska

Schronisko funkcjonuje od 1994 r. Czynne jest przez 24 godziny na dobę, utrzymuje stałą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Placówka dysponuje 50 miejscami dla osób bezdomnych, 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie.
Rocznie zapewniamy podstawowe potrzeby 85 osobom bezdomnym przebywającym w placówce. Mieszkańcy domu mają zapewnione trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny.
Stałym elementem w działalności domu są przeprowadzane przez pracownika socjalnego oraz opiekuna, różnego rodzaju programy które mają na celu motywowanie osób bezdomnych do zmiany stylu życia. Osoby bezdomne zachęcane są do podjęcia terapii i utrzymania abstynencji, kształtowania umiejętności gospodarowania własnymi finansami, egzekwowania nawyków higieny, uczenia się prawidłowych kontaktów międzyludzkich oraz zachowań społecznych. Wszelkie prace w domu są przeprowadzane przez mieszkańców, motywując ich również do angażowania się w sprawy społeczne.

Schronisko dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice

Kontakt:
Aleja Zwycięstwa 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

tel. 48 (32) 261 90 04
kierownik: Radosław Chmielewski


Schronisko dla Bezdomnych funkcjonuje od 2002 roku. Placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta Dąbrowy Górniczej. Mieszkańcy Schroniska mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do urządzeń sanitarnych i podstawowych środków czystości i higieny. Najważniejsze jest, aby osoba bezdomna potrafiła powrócić do normalnego życia, dlatego w ciągu roku prowadzone są specjalne kursy i programy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy.Prowadzane są również treningi terapeutyczne, których głównym celem jest zmiana postawy wobec własnej bezdomności, poprzez poznanie indywidualnych ograniczeń i rozwijanie możliwości osobowościowych.

W 2016 roku przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego oraz NFOŚiGW i WFOŚIGW obiekt byłej Przychodni Rejonowej przeszedł gruntowny remont, a także został poddany termomodernizacji. Dzięki temu placówka spełnia najwyższe standardy, gwarantując każdej osobie w nim przebywającej poczucie bezpieczeństwa i poszanowania godności ludzkiej.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU >>>
http://sosnowiec.caritas.pl/temp/userfiles/files/Dom dla Bezdomnych.mp4 <<<