Jałmużna Wielkopostna
To kampania społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i cierpiących wieloraką biedę związaną ze starością, niepełnosprawnością, odrzuceniem. Chcemy budzić w sumieniach obowiązek pomocy tej grupie potrzebujących. Osoby starsze, niepełnosprawne i chore mają takie samo prawo do szczęścia jak osoby zdrowe. Zachęcamy do rozejrzenia się wokół, by zobaczyć czy w naszym sąsiedztwie i środowisku znajduje się ktoś potrzebujący pomocy – naszej obecności i uśmiechu, wsparcia materialnego czy pomocy na przykład w dostępie do dóbr kultury. Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Pomaganie innym wzmacnia nasze poczucie sensu życia, daje radość i satysfakcję, pomaga docenić talenty otrzymane od Boga.
Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek.
Chodzi o rezygnację z konkretnych przyjemności i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na rzecz potrzebujących pomocy.
Co to jest jałmużna?
Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”, uczynek miłosierny. Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Jest ona czymś innym niż zwykła filantropia. Właściwym motywem dawania jałmużny jest miłość - miłość Boga i miłość bliźniego: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41). Związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że ubogaca nie tylko tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje (por. Tb 12, 8-9; Ps 41, 2).
Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych, którzy sami niewiele posiadają. Nie jest istotne jak duży jest dar, lecz to, aby był on darem miłości.
Na czym polega akcja
W Środę Popielcową lub w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu skarbonki zostają udostępnione wiernym. Po 40 dniach Wielkiego Postu skarbonki przynoszone są do parafii. W niektórych parafiach finał akcji ma uroczysty charakter. Skarbonki jako dar ołtarza przynosi się na zakończenie Wielkiego Postu lub w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
W akcję mogą włączać się dzieci, dorośli, osoby starsze, a także całe rodziny. Zachęcamy do udziału w tej akcji także wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.