< powrót

Urczyste posadzenie Dębu poświęconego przez Ojca Świętego Franciszka