Płomyk Nadziei
Akcja Caritas Diecezji Sosnowieckiej w ramach której proponujemy, aby na grobach naszych bliskich w Uroczystość Wszystkich Świętych, obok wielu zniczy zapłonął także ten, który będzie symbolem naszej solidarności z potrzebującymi.
1 i 2 listopada w sposób szczególny otaczamy pamięcią i modlitwą tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Pochylając się nad grobami nie zapomnijmy o najbardziej potrzebujących i zapalmy znicz.
Być może będzie to najmniejszy i najskromniejszy ze zniczy, ale przez rodzące się dobro i miłość największy.
Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc najuboższym mieszkańcom naszej diecezji.