codziennie z Miłością

Kilka słów o wolontariacie.

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom.
(Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.)

Motorem funkcjonowania wolontariatu jest chęć pomagania innym. Działania z potrzeby serca, z chęci bycia potrzebnym, docenianym, ważnym dla kogoś, czasami także dlatego, że sumienie nie pozwala nam postępować inaczej. Świadomość, że pomagamy komuś daje często wielką, niezamierzoną przyjemność, radość serca i motywację do dalszego działania, pozwala oderwać się od otaczającego materializmu, szarego codziennego życia – czyniąc go barwnym i radośniejszym.

Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie, której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności. Będąc wolontariuszem, możesz nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zadajesz sobie pytanie: Czy nadaję się do tej roli? Czy posiadam odpowiednie umiejętności i kwalifikacje? Czy dysponuję wystarczającą ilością czasu? Czy jestem w odpowiednim wieku….?

Tych wątpliwości jest wiele, a odpowiedź jedna. Każdy może być wolontariuszem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby chętne, by włączyć się w działalność charytatywną sosnowieckiej Caritas. Prowadzimy stały nabór. Zadzwoń, napisz albo przyjdź do Centrum i wybierz formę wolontariatu, w którą chcesz się zaangażować. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, pochodzenie, czy wyznanie - ważna jest chęć zaangażowania się w dzieła Caritas, poczucie odpowiedzialności i dysponowanie wolnym czasem.
?WOLONTARIAT https://youtu.be/DBbpjDLfSaM


PLIKI DO POBRANIA

> Regulamin Centrum Wolontariatu Caritas <

> Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) <

> Kodeks Etyczny Wolontariusza (zał. nr 2) <

> Oświadczenia <

> Zgoda rodziców <
(w przypadku osób niepełnoletnich)

> Informacja o przetwarzaniu danych osobowych < (RODO)