Młodzi Jałmużnicy


W październiku 2011 roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego Młodzi Jałmużnicy. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych skupionych w Szkolnych Kołach Caritas, działających w szkołach istniejących na terenie naszej diecezji. W ramach inicjatywy uczniowie przygotowują się do realizacji własnych projektów uczniowskich, które będą miały charakter charytatywny.
Uczestniczą oni również w cyklu szkoleń i wydarzeń formacyjnych, przygotowując się do poszczególnych etapów realizacji własnych działań (takich jak rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności, planowanie działań, tworzenie harmonogramu, informowanie i pozyskanie sojuszników). Swój projekt uczniowie realizują w Wielkim Poście. Celem projektu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Uczniowie będą mieli za zadanie poprzez swój projekt nie tylko uświadomić to innym, ale także samemu „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym w ich społeczności.
Poprzez program Caritas chce również zrealizować każdy z następujących celów:
Poprzez udział w programie uczniowie będą mogli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić jedno z następujących działań: