Przedszkole „Radosna wyspa” jest placówką, w której na zajęciach dydaktycznych realizujemy podstawę programową dla przedszkoli zatwierdzoną przez MEN. W ofercie edukacyjnej posiadamy również zajęcia dodatkowe, które zostały wliczone w miesięczne czesne:

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe i inne dodatkowe atrakcje płatne, wspólnie uzgodnione z rodzicami.
W roku szkolnym 2021/2022 będą to:
- zajęcia z Capoiry,
- zajęcia wyjazdowe na Uniwersytecie Dziecięcym.